התנועה הציונית ומועצת הקהילה היהודית בתוניסיה בין שתי מלחמות העולם

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Zionist Movement and the Jewish Communal Council in Tunisia between the two World Wars
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)135-155
מספר עמודים21
כתב עתמקדם ומים
כרךו
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

RAMBI publications

  • rambi
  • Zionism -- Tunisia

פורמט ציטוט ביבליוגרפי