התנהגות השמירה של פליטי הזנבן הערבי

רוני אוסטריכר, אביעד חפץ

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרת המחקר להשוות את התנהגות השמירה של זנבנים פליטים להתנהגות השמירה שלהם עצמם כאשר היו עוד בקבוצה. כנראה התנהגות השמירה מיועדת לאיסוף נתונים על הסביבה כמו התקרבות טורפים, התקרבות קבוצה שכנה ועוד. ביצוע פעולת השמירה נבע מרעב, הגנה ועוד. התנהגות השמירה מורכבת ויכולים להמשיך בעתיד במחקר.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחסוגיות באקולוגיה ובהתנהגות של הזנבן הערבי
עורכיםרוני אוסטרייכר
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורלמדא
עמודים427-443
מספר עמודים17
מסת"ב (מודפס)9789650616090
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

שער ד': המאמר מתורגם: Ostreiher, R., & Heifetz, A. (2017). The sentinel behaviour of Arabian babbler floaters. Royal Society open science, 4(2), 160738.

IHP publications

  • ihp
  • התנהגות חברתית של בעלי חיים
  • זנבן (עוף)
  • טריפה (בעלי חיים)
  • צפרות
  • קולות בעלי חיים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי