התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים: מראשון לציון לנחלת-יהודה ובחזרה

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ובקרתו של יוסף ב"אפיקים" 113-114: 42, 1998
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)85-106
מספר עמודים22
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך84
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

הערה ביבליוגרפית

דפוס-צילום בתוך "יהודי תימן - היסטוריה, חברה, תרבות" (תשסו) 141-162.

IHP publications

 • ihp
 • Eretz Israel -- History -- 1799-1917
 • Eretz Israel -- History -- 1914-1918
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Israel -- Ethnic relations
 • Israel -- Ethnic relations -- History
 • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
 • Jews, Yemeni -- Israel
 • Land settlement
 • Nahalat Yehuda (Rishon Letsiyon, Israel)
 • Rishon Letsiyon (Israel)
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1800-1914
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1914-1918
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1918-1928
 • המשרד הארצישראלי
 • התיישבות
 • יהודי תימן בישראל ובארץ-ישראל
 • כיבוש העבודה
 • נחלת יהודה (יישוב עירוני)
 • עדתיות והתיישבות
 • קיטוב עדתי
 • קיטוב עדתי -- היסטוריה
 • ראשון לציון (יישוב עירוני)

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
 • Naḥalat Yehudah (Rishon Letsiyon, Israel)
 • Rishon Letsiyon (Israel) -- History
 • Eretz Israel -- History -- 1517-1917, Ottoman period
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period

פורמט ציטוט ביבליוגרפי