התיאטרון הקהילתי בין מחאה, ממסדיות וחתרנות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

כולל מאמר ביקורת בשם "התיאטרון הקהילתי פורץ אל ההמונים - האומנם?"
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)89-93
מספר עמודים5
כתב עתהכיוון מזרח: כתב-עת לתרבות וספרות
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

  • ihp
  • חתרנות
  • ישראל -- היסטוריה -- 1967-1973
  • ישראל -- היסטוריה -- 1973-1993
  • תיאטרון קהילתי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי