התיאטרון המזרחי: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

תמות ומחשבות מרכזיות כפי שבאות לידי ביטוי בספר Israeli Theatre: Mizrahi Jews and Self-Representation מאת ד"ר נפתלי שם־טוב מאת בהוצאת Routledge. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)40-45
מספר עמודים6
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP publications

  • ihp
  • עדות המזרח וספרדים בתיאטרון
  • פמיניזם מזרחי בישראל
  • תיאטרון קהילתי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי