התיאוקרטיזציה של הצבא ומחולליה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בשיח הציבורי-אקדמי רווחת הטענה שהצבא עובר תהליך של הדתה. משמעה, שצביונו החילוני של הצבא מיטשטש, והצבא מושפע יותר מבעבר מהתערבות של רבנים ומלחצים שמפעילים חיילים דתיים בצבא. השפעה זו משנה את דמותו של הצבא. הוראות רבנים הקוראים לחיילים לסרב לפקודות לפינוי יישובים בגדה המערבית וברצועת עזה, יציאת חיילים דתיים מאירועים שבהם שרות חיילות, הגבלת שילובן של נשים ביחידות שבהן משרתים דתיים, עד כדי טענות של הדרת נשים בצבא - כל אלו הם מביטויי התהליך שפרץ למרכז הזירה הציבורית מראשית העשור השני של שנות האלפיים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe Theocratization of the Israeli Military and its Drivers
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)169-196
מספר עמודים28
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

שם הגליון: אזרחות מרובה ושסעים אתנו-מעמדיים גליון מיוחד לכבוד פרישתו של פרופ' יואב פלד

IHP publications

  • ihp
  • אתיקה צבאית
  • בנות צבאית
  • דתיים בצה"ל
  • הדתה
  • ישיבות הסדר
  • מכינות ישיבתיות קדם-צבאיות
  • צה"ל והחברה הישראלית
  • רבנים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי