התבוננות רבת פנים ושנים בחברה הישראלית: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר הנדון במאמר דן בנושא ממוקד, ישראל בעיני שורדי השואה ונצוליה, ומרחיב את מסגרת הזמן משלהי מלחמת העולם השניה עד שנות ה-2000.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)222-230
מספר עמודים9
כתב עתילקוט מורשת
כרך96
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ישראל -- חברה
  • ניצולי השואה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי