השתתפות ויעילות הלמידה מרחוק בטכנולוגיית סקייפ

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהכנס השנתי החמישי של מיטל - תקשוב בהוראה האקדמית
עורכיםמיקי רונן
מקום הפרסוםחולון
עמודים75-77
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי