השתכנות מתקנת: נשים מזרחיות מתקנות עוול ומחפשת בית: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)191-194
מספר עמודים4
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך121
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • בנימין, שלומית -- בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל
  • חרבון, קלריס -- ‏ה‏שתכנות מתקנת: נשים מזרחיות מתקנות עוול ומחפשת בית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי