השקפת העולם של הנאורות הצרפתית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהHistorical Introduction : French Enlightenment Worldwiew
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם המשתחרר
כותר משנה של פרסום המארחהנאורות והמהפיכה הצרפתית: מבחר מקורות
מוציא לאורהוצאת כרמל
עמודים13-29
מסת"ב (מודפס)9789654077279
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי