השפעת שינויי האקלים על עצי פרי נשירים על פי מודלים אזוריים

מירי קופרמינץ, ברוך זיו, הדס סערוני

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המחקר, ראשון מסוגו בישראל, בוחן באמצעות הפנולוגיה של עצי גודגודן (דובדבן מתוק) את תגובת הפריחה לשינויים במידה ובקצב של הצטברות מנות הצינון החורפי והחום האביבי. מטרתו להעריך את השפעת השינוי האקלימי החזוי על עתידם של עצי פרי נשירים באזורנו, אזור גידול גבולי עבורם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)50-55
מספר עמודים6
כתב עתעלון הנוטע
כרךע"ד
מספר גיליון6
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP publications

  • ihp
  • נשירים (עצי פרי)
  • שינוי אקלימי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי