השפעת קורס מבוא למדע על עמדותיהם של פרחי הוראה כלפי נושאים מדעיים בחיי היומיום

יהודית לפידות-ברמן, צפורה אשרת, ענת ברנע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)49-64
מספר עמודים16
כתב עתעיון ומחקר בהכשרת מורים
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • יהודים ודרוזים
  • מדעים -- לימוד והוראה
  • עמדות
  • פרחי הוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי