השפעת ניסיון עבר ופתיחות לחוויה על הכוונה לקחת קורס מקוון

Sarit Moldovan, לאוניד בליאכמן, Ina Blau

פרסום מחקרי: תוצר מחקר מכנספוסטר

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'השפעת ניסיון עבר ופתיחות לחוויה על הכוונה לקחת קורס מקוון'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Social Sciences