השפעת אימון ממוקד בנושא קבלת החלטות על שוערים צעירים במשחק כדורגל

חן עבדו, גילי יוסף, גל הרפז-גורודסקי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

אחד התפקידים "החשיבתיים" המעניינים במשחקי הכדור בכלל ובמשחק הכדורגל בפרט הוא תפקיד השוער, הדורש יכולת ציפייה (Anticipation), חיזוי המתרחש מבעוד מועד וקבלת החלטות מהירה ומדויקת. מטרת המחקר היתה לבדוק אם קיימים הבדלים בידע התאורטי באשר לקבלת החלטות בין שוערים שעברו תהליך אימון ספציפי בנושא זה ובין אלו שלא עברו אימון כזה. שיטה: במחקר השתתפו 40 שוערים בגילאי 15-24. 20 מתוכם עברו תהליך אימון ספציפי בקבלת החלטות, ו-20 שוערים שימשו קבוצת ביקורת. עשרה מאמני שוערים (שוערי עבר) שימשו שופטים לתיקוף כלי המחקר. כלי המחקר כלל בתוכו ניתוח קטעי וידאו והצגת דילמות המתרחשות אצל שוערים בזמן משחק. קבוצת הניסוי ענתה יותר תשובות נכונות ופחות תשובות חלקיות או שגויות לעומת קבוצת הביקורת. משמע, הנבדקים אשר עברו אימון ספציפי גילו הבנה וידע רבים יותר בנושא. ניתן לומר כי שיטת האימון לשיפור קבלת החלטות נמצאה יעילה לשיפור הנושא בקרב שוערי כדורגל צעירים, ולכן מומלץ להוסיף אימונים המכוונים לשיפור קבלת החלטות, כחלק מתהליך אימון השוערים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe impact of focused training on the decision making of young goalkeepers in a football match
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)29-45
מספר עמודים17
כתב עתרוח הספורט
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

במאמר מוצג השאלון שבו נעשה שימוש במסגרת המחקר, המכיל דילמות המבוססות על סיטואציות שעמן על השוער להתמודד בזמן משחק.

IHP publications

  • ihp
  • אימון (ספורט)
  • דילמה
  • חיזוי
  • פסיכולוגיה של הספורט
  • ציפיות ושאיפות (פסיכולוגיה)
  • קבלת החלטות
  • שוערים (משחקי כדור)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי