השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על 'השומר הצעיר'

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)99-120
מספר עמודים22
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
כרך114
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1918-1928
  • ביתניה עילית (קבוצה של השומר הצעיר)
  • גורדון, אהרן דוד -- 1856-1922
  • דגניה א' (קיבוץ)
  • השומר הצעיר (תנועת נוער)
  • יערי, מאיר -- 1897-1987
  • עלייה שנייה
  • ציונות סוציאליסטית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי