השפעות בירוקרטיות מאפשרות וכופות והתמיכה הארגונית הנתפסת במהלך המגיפה על כוונתם של מורים לעזוב את המקצוע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחקר זה בחן את ההשפעות של בירוקרטיות מאפשרות וכופות של משרד החינוך ואת התמיכה הארגונית הנתפסת על כוונת המורים בישראל לעזוב את המקצוע במהלך המגיפה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-60
מספר עמודים22
כתב עתעיונים במינהל ובארגון החינוך
כרך38
סטטוס פרסוםפורסם - 2024

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • ביורוקרטיה
 • בתי ספר
 • הפסקת עבודה
 • יחסי עובד-מעסיק
 • מורים
 • מחויבות ארגונית
 • מערכת החינוך
 • משרד החינוך (מ- 2004)
 • קורונה (מחלה)
 • תנאי עבודה
 • תקשורת ארגונית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי