השלטון המקומי: בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק

יגיל לוי (עורך), אתי שריג (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

פורמט ציטוט ביבליוגרפי