השכלה גבוהה בתקופת מעבר: דפוסים אופקיים ואנכיים של גיוון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

ההשכלה הגבוהה הולכת לקראת תקופה של תמורות עמוקות. אוניברסיטאות יתחרו זו בזו על מימון, על סטודנטים מצטיינים, על סגל אקדמי, על דירוג אקדמי. אבל הן גם ישתפו פעולה במחקר ובהוראה לטובת כל הצדדים (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)63-77
מספר עמודים15
כתב עתפנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך
כרך34
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

 • ihp
 • אוניברסיטאות
 • גלובליזציה
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • חינוך גבוה
 • חינוך גבוה -- אוסטרליה
 • חינוך גבוה -- אירופה
 • חינוך גבוה -- יפן
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • מחקר בתחומי המדעים המדויקים והטכנולוגיה
 • שינוי חינוכי
 • תארים אקדמיים
 • תקציב החינוך

פורמט ציטוט ביבליוגרפי