השילוב הרהוי: הצעה לניתוח רב-ממדי של המאבק נשים-דתיים בצה"ל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציע מסגרת מושגית ראשונית בכך שהוא תופס את ההתנגשות בין דתיים ונשים בצה"ל כרב ממדית. היא מגבילה את כושר התמרון של הצבא ככל שהגיוס אליו הוא בעל משמעות אזרחית החורגת מגבולות הצבא. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהA Multi-Dimensional Analysis of the Clash between Feminism and Religion in the IDF
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)132-159
מספר עמודים28
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

 • ihp
 • Orthodox Jews
 • Women and the military
 • גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל
 • דתיים
 • דתיים בצה"ל
 • נשים בצבא
 • צה"ל והחברה הישראלית

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Women
 • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews

פורמט ציטוט ביבליוגרפי