השיח הדיאלקטי של נשים מצליחות עולות מאתיופיה עם קהילת המוצא שלהן

דלית יסעור-בורוכוביץ, ורדה וסרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחקר הנוכחי עוסק בנרטיבים של נשים עולות מאתיופיה המצליחות בשוק העבודה ובוחן את יחסיהן עם הקהילה האתיופית, את המחסומים שציפיות הקהילה מציבים בפניהן, ואת אסטרטגיות ההתמודדות שלהן עם ציפיות אלו. ניתוח איכותי של ראיונות עם 32 נשים מצליחות עולות מאתיופיה העלה כי היחסים בין נשים אלו לבין קהילת המוצא שלהן מורכבים ורב ממדיים. ההצלחה התעסוקתית של הנשים מהקהילה האתיופית מאופיינת באמביוולנטיות, הן מצד הקהילה והם מצד הנשים עצמן, וכרוכה בכמה מגמות סותרות. שלושה צירים דיאלקטיים עלו מתוך הראיונות: (1) ביקורת נוקבת של המרואיינות על הקהילה לצד תשבחות וגאווה בה; (2) התייחסות לקהילה כאל מסד תמיכה, ובה בעת תפיסתה כגורם מעכב בהתפתחות האישית; (3) רצון להיבדל ולהתנתק מהקהילה לצד רצון לשוב לחיקה ולתמוך בה. ממצאי המחקר מדגימים כיצד נשים מהקהילה האתיופית מתמודדות עם דרישות נורמטיביות של שתי מערכות המתנגשות אלו באלו - המערכת הקהילתית-משפחתית האתיופית ושוק העבודה הניאו-ליברלי הישראלי. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)223-258
מספר עמודים26
כתב עתחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
כרךלז
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

With an English abstarct.

IHP publications

 • ihp
 • Group identity
 • Identity (Psychology)
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Jews, Ethiopian -- Eretz Israel
 • Jews, Ethiopian -- Israel
 • Labor market
 • Women -- Ethiopia
 • Women -- Legal status, laws, etc
 • Women employees
 • זהות (פסיכולוגיה)
 • זהות קבוצתית
 • יהודי אתיופיה בישראל ובארץ-ישראל
 • מעמד האישה
 • נשים -- אתיופיה
 • נשים עובדות
 • עלייה וקליטה -- יהודי אתיופיה
 • שוק העבודה

RAMBI publications

 • rambi
 • Women immigrants -- Employment -- Israel
 • Jews, Ethiopian -- Employment -- Israel
 • Jews, Ethiopian -- Israel -- Social conditions
 • Community life -- Israel
 • Success in business

פורמט ציטוט ביבליוגרפי