השיבה המלאה לעברית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהThe Complete Return to Hebrew
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתהליכי חילון בתרבות היהודית
עורכיםאבריאל בר-לבב, רון מרגולין, שמואל פיינר
עמודים846-869
מספר עמודים24
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

RAMBI publications

  • rambi
  • Hebrew language -- History
  • Hebrew language, Modern
  • Secular Jews

פורמט ציטוט ביבליוגרפי