השושלת: בית צ'רנוביל ומקומו בתולדות החסידות

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מספר עמודים472
מסת"ב (מודפס)9789652273130
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

Keywords

  • Chernobyl Hasidim

פורמט ציטוט ביבליוגרפי