"השומר הצעיר" ו"השאלה הערבית": עניין של טעות אופטית?

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהיהודים בהווה
עמודים243-260
מספר עמודים18
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict -- 1917-1948, British Mandate period
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • השומר הצעיר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי