השאלה היהודית של סימון וייל - בין חסד לדין

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר


"אלבר קאמי העיד על סימון וייל שהיא "הרוח הגדולה היחידה של תקופתנו". וייל (1943-1909) התעניינה בפילוסופיה, דתות, מתמטיקה ומיסטיקה, אך עיוניה בפסגות הרוח, בחכמת יוון והודו, לא גרעו מדאגתה לבעיות השעה. כדי להבין מקרוב את הניכור הכרוך בעבודה בעידן התעשייתי, היא עבדה במפעל כפועלת בפס ייצור בשכר על-פי תפוקה. סימון וייל הייתה בעצם פעילה חברתית, ראשונה מסוגה. ספר זה נועד לחשוף את הגותה שהיא אקטואלית מתמיד לנוכח המשברים הפוקדים את העולם המערבי. וייל מתארת את התהליכים השוחקים את הסולידריות החברתית ומציעה תובנה מקורית של פוליטיקה מבוססת צדק. ספר זה כולל שבעה מאמרים: 'האם אנו נאבקים למען הצדק?'; 'האישי והאנושי'; 'טיוטת הכרזה בדבר החובות כלפי האדם'; 'הרהורים על הסיבות לחירות ולדיכוי חברתי'; 'תנאי ראשון לעבודה לא-עבדותית'; 'מסה על מושג הקריאה'; 'הרהורים אחדים על מושג הערך', וכן פרק אחד מספרה 'ההשתרשות' הדן בצורכי הנפש של האדם. הספר כולל גם שלוש מסות על סימון וייל, פרי עטם של עורכי הספר, פרופ' אביעד חפץ וד"ר דניס שרביט מן האוניברסיטה הפתוחה: 'סימון וייל - לחיות כדי לכתוב, לכתוב כדי לחיות'; 'סימון וייל - גוף ועבודה'; 'השאלה היהודית של סימון וייל - בין חסד לדין'." -- מן המעטפת האחורית.
כותר מתורגם של התרומהSimone Weil's Jewish question: between grace and judgement
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחסימון וייל: האם אנו נלחמים למען הצדק?
כותר משנה של פרסום המארחמבחר כתבים חברתיים ופוליטיים
עורכיםאביעד חפץ, דניס שרביט
מקום הפרסוםרמת-גן
מוציא לאורהוצאת אוניברסיטת בר אילן
עמודים196-214
מסת"ב (מודפס)9789655408911
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

סדרות פרסומים

שםפרשנות ותרבות : סדרה חדשה ; תרגומים פרשנות ותרבות
מוציא לאורהוצאת אוניברסיטת בר אילן והוצאת כרמל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי