הרועה ידע לזהות את הכבשים, אך לא את מכריו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

עדויות רבות מצביעות על כך שככל הנראה המוח מתייחס אל הפנים האנושיים בדרך ייחודית, השונה מכל גירוי ויזואלי אחר. אבל לא כל החוקרים תמימי דעים באשר לנקודה זו. ד"ר נורית גרונאו, פסיכולוגית וחוקרת מוח מהמחלקה לפסיכולוגיה ולחינוך באו"פ, הציגה בפני עמיתיה למחלקה "פנים רבות בתפיסת הפנים" במחקר העכשווי (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)26-31
מספר עמודים6
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך48
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • זיהוי פנים
  • מוח
  • פנים
  • תפיסה חזותית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי