הרהורים על מקום אחר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מהו בית? שואלת אקרמן בסרטה 'שׇם' (Là-bas, 2006). מקום הולדתך? מקום הולדת הוריך? מקום שמשתוקקים אליו? מקום שנמנעים מלהגיע אליו? אולי כל התשובות נכונות. אף שנולדה בבלגיה, סיפור התחלות אחר רדף את חייה של אקרמן. היה זה הסיפור המוכר של בני הדור השני לשואה, סיפור שבמרכזו השאלה: מה היה קורה אילולא פרצה מלחמת העולם השנייה, אילו השואה לא הייתה מתרחשת? מה היה קורה אילו אבות או אבות אבותיה היו בוחרים להגר לישראל, ולא לבלגיה? אילו בתום המלחמה היו חוזרים היהודים לבתיהם שבארצות המוצא שלהם? השאלות הללו העסיקו את העם היהודי כולו. הן העסיקו גם יהודים פרטיקולריים שראו את בתיהם וזיכרונותיהם נגזלים מהם, או לחלופין, שהבינו שקיים בית במרחב וירטואלי של הזיכרון שאליו לא יגיעו לעולם, וכמוהו קיים בית נוסף, במרחב הווירטואלי של הדמיון, במדינת ישראל, מדינת היהודים, שהציעה למילוני הניצולים מרחב מחיה לאחר שאיבדו את כל רכושם (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כתב עתתקריב
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

נושא הגליון: שנטל אקרמן

IHP publications

  • ihp
  • אקרמן, שנטל
  • הבית בקולנוע
  • שואה בקולנוע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי