הרהורים על השימוש התאורטי והמעשי במושג התפייסות

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)77-94
מספר עמודים18
כתב עתפוליטיקה; כתב עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

הערה ביבליוגרפית

כולל המקרה הישראל-ערבי.

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict -- 1948-

פורמט ציטוט ביבליוגרפי