הרהורים על השימוש התאורטי והמעשי במושג ההתפייסות

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)77-94
מספר עמודים18
כתב עתפוליטיקה: כתב-עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • הסכסוך הערבי-ישראלי
  • פיוס

פורמט ציטוט ביבליוגרפי