הרב קוק ושחיטת יהודי תימן

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)40-41
מספר עמודים2
כתב עתאפיקים
כרך117-118
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • יהודי תימן בישראל ובארץ-ישראל
  • קוק, אברהם יצחק -- רב -- 1865-1935
  • שחיטה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי