הרב יחיא יצחק-הלוי: מנהיגות בימי משבר

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

יהודי תימן הצמיחו מתוכם אישים רבים רמי מעלה, שהיו מופת לדורם ולדורות הבאים בתחומים שונים. כמה מהם השאירו חותם על יהדות תימן באמצעות שילוב יוצא דופן בין מנהיגות רוחנית-דתית ובין מנהיגות ציבורית. אחד הבולטים שבהם היה הרב יחיא יצחק-הלוי (1868-1932). (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)277-300
מספר עמודים24
כתב עתתהודה: בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות תעוד ומחקר
כרך42
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

אסופת מאמרים לכבוד הרב שלום יצחק-הלוי ז"ל.

IHP publications

  • ihp
  • יהודי תימן
  • יצחק הלוי, יחיא בן משה -- 1867-1932
  • יתומים
  • מנהיגות
  • רבנים
  • תפילה (יהדות)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי