הקש על החמש

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

פתיחות מחשבתית בשוק העבודה ופיתוח "המגזר החמישוני", המספק תעסוקה במקום מוצרים, הם הפתרונות ל"אבטלה הטכנולוגית" המאיימת על המשק. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22-27
מספר עמודים6
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • אבטלה
  • טכנולוגיה
  • טכנולוגיה וחברה
  • מדיניות כלכלית
  • תעסוקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי