הקולנוע הישראלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מדוע הצלחתו האדירה של הקולנוע התיעודי הנשי אינה מצליחה להקרין על ייצוגי הנשים בקולנוע העלילית?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)6-10
מספר עמודים5
כתב עתסינמטק
כרך126
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • נשים בקולנוע
  • סרטי תעודה
  • קולנוע ישראלי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי