הקדמה: על מפעלו הפילוסופי של אלעזר וינריב

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספתח דבר / אחרית דבר

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח העבר ומעבר לו : עיונים בהיסטוריה ובפילוסופיה
כותר משנה של פרסום המארחשי לאלעזר וינריב
עורכיםאמיר הורוביץ, אורה לימור, רם בן-שלום, אבריאל בר-לבב
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים11-21
מסת"ב (מודפס)9650608354
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

פורמט ציטוט ביבליוגרפי