הקדמה למהדורה העברית

זף סגל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהנאורות
מוציא לאורלמדא
עמודים19-27
מסת"ב (מודפס)9789650616625
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי