הקדמה, או: איך אומרים "אופרציונליזציה" בעברית?

אופיר מינץ-מנור, איתי מרינברג-מיליקובסקי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מדעי הרוח הדיגיטליים הם מקום מפגש בין תפיסות שמקורן בדיסציפלינות ה"רגילות" של מדעי הרוח, לבין תפיסות שמקורן במדעי המחשב. באיזו מידה אנו יכולים לדבר על יצירה ספרותית כעל דאטה ועל התובנות הפרשניות שלנו כעל ממצאים? מה משמעותה של תפנית טרמינולוגית זו ואילו מחירים היא גובה מאיתנו, חוקרי וחוקרות הספרות שאינם רגילים בכך? כיצד נוכל להסביר לעמיתינו החישוביים שטקסט איננו רק המילים על הדף? שהוא נטוע בהקשרים שאינם מדידים, ושדווקא הקשרים אלה הם לעתים המסקרנים ביותר?. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמחקר חישובי במדעי הרוח (קובץ בעריכת אופיר מינץ-מנור, איתי מרינברג-מיליקובסקי)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורלמדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה 2022
עמודים7-17
מספר עמודים11
מסת"ב (מודפס)9789650616809
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Digital humanities
  • Information technology
  • טקסט -- ניתוח והערכה
  • מדעי הרוח הדיגיטליים
  • מידע באמצעים אלקטרוניים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי