הצבא כשוק עבודה מפולח: יחסי נשים חילוניות וגברים דתיים בצבא

יגיל לוי, זאב לרר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

כניסת נשים לתפקידים חדשים, כולל תפקידי לחימה, הגבירה גם את הנראות שלהם ויצרה זירות נוספות של מתחים מגדריים אינהרנטיים לשירות משותף, בעיקר מול החיילים הדתיים, במוקד חיכוך זה דן המאמר.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמגדר בבסיס (קובץ בעריכת אורנה ששון-לוי ועדנה לומסקי-פדר)
כותר משנה של פרסום המארחנשים וגברים בשירות הצבאי
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מכון ון ליר
עמודים173-202
מספר עמודים30
מסת"ב (מודפס)9789650208226
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

שער שני: מבטים חדשים על (אי)שוויון מגדרי הקובץ זמין במאגר הספרים האלקטרוניים 'פסיק' לאחר הרשמה

IHP publications

 • ihp
 • Competition (Psychology)
 • Incentives in industry
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
 • Labor market
 • Men
 • Quarreling
 • Social groups
 • Social isolation
 • Women and the military
 • Women in Judaism
 • גברים
 • דתיים בצה"ל
 • הדרה חברתית
 • מחלוקת
 • נשים ביהדות
 • נשים בצבא
 • צבא -- שירות סדיר
 • קבוצות (מדעי החברה)
 • שוק העבודה
 • תחרות (פסיכולוגיה)
 • תמריצים

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel
 • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews
 • Soldiers -- Religious life -- Israel
 • Women soldiers -- Israel -- Attitudes

פורמט ציטוט ביבליוגרפי