הצבא וחברת השוק: מסגרת מושגית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Military and the Market Society: A Conceptual Framework
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהצבא וחברת השוק בישראל
עורכיםיגיל לוי, ניר גזית, רינת משה, אלונה הרנס
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים11-52
מספר עמודים42
מסת"ב (מודפס)9789650615826
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Armed Forces -- Appropriations and expenditures
  • Military doctrine -- Israel
  • Neoliberalism -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי