הצבא וחברת השוק בישראל

יגיל לוי, ניר גזית, רינת משה (עורך), אלונה הרנס

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'הצבא וחברת השוק בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Agriculture & Biology