הצבא וחברת השוק בישראל

יגיל לוי, ניר גזית, רינת משה (עורך), אלונה הרנס

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

תקציר

חברת השוק ממלאת תפקיד בעל חשיבות בעיצובו של הצבא בישראל. הלחצים לקיצוץ תקציבי הצבא, העיצוב מחדש של מדיניות כוח האדם באופן המושפע משיקולים כלכליים, העיסוק הגובר של קציני הצבא בניהול הכלכלי, הם ביטויים מובהקים להשפעה זו. האסופה הצבא וחברת השוק בישראל נועדה לברר תהליכים אלו, להציע מסגרת מושגית לבירור היחסים בין הצבא לבין חברת השוק ולהאיר את ההשפעות של חברת השוק על התרבות הארגונית של הצבא. -- אתר המו"ל.
כותר מתורגם של התרומהThe Army and the Market Society in Israel
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים213
מסת"ב (מודפס)9789650615826
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'הצבא וחברת השוק בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי