הצבא והשוק: מסגרת מושגית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Market and the Military: A Conceptual Framework
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמרחב הביטחון
כותר משנה של פרסום המארחמבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל
עורכיםעמירם אורן
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מכון ון ליר
עמודים59-74
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

סדרות פרסומים

שםבול: בימת ון ליר לשיח ציבורי
מוציא לאורמכון ון ליר
כרך11

פורמט ציטוט ביבליוגרפי