ה'פרידמן' הזקן: [ספור]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)145-146
מספר עמודים2
כתב עתאנליזה ארגונית
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי