הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של המדינה: תוכנית הסיעוד בישראל

מימי איזנשטט, זאב רוזנהק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר טוען כי באמצעות העברת שרותים לארגונים לא מדינתיים, המדינה מגינה על עצמה מפני דרישות ולחצים של לקוחות, בעוד היא ממשיכה להחזיק בידיה אמצעי פקוח ושליטה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)113-128
מספר עמודים16
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך60
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

 • ihp
 • Long-term care insurance -- Israel
 • Privatization
 • Social policy
 • Social security -- Israel
 • Social service
 • ביטוח סיעוד (הביטוח הלאומי)
 • הפרטה
 • מדיניות חברתית
 • שירותי רווחה

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Politics and government
 • Older people -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי