הפרדס הנעלם: הפרדסנות הערבית-הפלסטינית עד שנת 1948

מוצטפא כבהא, נחום קרלינסקי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe lost orchard: The Palestinian-Arab citrus industry before 1948
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)94-109
מספר עמודים16
כתב עתזמנים; רבעון להיסטוריה
כרך129
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

RAMBI publications

  • rambi
  • Citrus fruit industry -- Eretz Israel -- History
  • Eretz Israel -- Economic conditions -- 1917-1948, British Mandate period

פורמט ציטוט ביבליוגרפי