הפצע ממשיך לדמם: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על ספרו החדש של ג'אד נאמן, "הפצע, מתנת המלחמה". זהו ספר שעוסק גם בבני דורו של נאמן, דור היוצרים הקולנועיים שהפגינו בסרטיהם את אמונתם התמימה בדבר האפשרות לשים קץ לסכסוך ולשנות את פני הארץ. הסכסוך לא בא אל קיצו, אך סרטיהם של נאמן ובני דורו נחשבים כיום לסרטים מכוננים במדף הסרטים של הקולנוע הישראלי. באופן טראגי הם גם מסמנים את חוסר היכולת לגאול את הארץ מהרעה החולה ששמה מלחמה. הקולנוע הישראלי העכשווי אינו מסווה עוד את הפצע, אך ממשיך באותה דרך אידיאולוגית: לנסות, דרך המסך, להביא קץ למלחמות.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16-18
מספר עמודים3
כתב עתסינמטק
כרך213
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP publications

  • ihp
  • מלחמה בקולנוע
  • נאמן, ג'אד -- הפצע מתנת המלחמה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי