הפיוט השומרוני: גילויים חדשים: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר הוא בבסיסו מהדורה ביקורתית של חמישים ושישה פיוטי אבל בארמית-שומרונית ובעברית-שומרונית, שנשתמרו בכתב-יד יחיד באוסף פירקוביץ' שבסיפרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג. הפיוטים הללו אינם מוכרים משום מקור אחר, והם מובאים המהדורה בלשונם המקורית לצד תרגומם לעברית ובלוויית הערות לשוניות ותכניות מפורטות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)176-178
מספר עמודים3
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
כרך167
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP publications

 • ihp
 • Mourning customs
 • Piyyutim
 • Samaritan Aramaic language
 • Samaritan Hebrew language
 • Samaritans
 • אבלות
 • עברית שומרונית
 • פיוטים
 • פלורנטין, משה -- מספד שומרון
 • שומרונים
 • שפה ארמית שומרונית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי