הפוצל במומו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הפרויקט השנוי במחלוקת והבעייתי מבחינה סביבתית להפקת פצלי שמן בחבל עדולם, ממחיש עד כמה קשה לתבוע חבות סביבתית מתאגיד. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-27
מספר עמודים3
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

 • ihp
 • Adullam Region (Israel)
 • Oil-shales
 • Petroleum
 • Pollution
 • Power resources -- Environmental aspects
 • אנרגיה -- היבטים סביבתיים
 • זיהום סביבתי
 • חבל עדלם
 • נפט ומוצריו
 • פצלי שמן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי