הפוצל במומו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הפרויקט השנוי במחלוקת והבעייתי מבחינה סביבתית להפקת פצלי שמן בחבל עדולם, ממחיש עד כמה קשה לתבוע חבות סביבתית מתאגיד. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-27
מספר עמודים3
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • אנרגיה -- היבטים סביבתיים
  • זיהום סביבתי
  • חבל עדלם
  • נפט ומוצריו
  • פצלי שמן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי