הפולנים, היהודים, העיר והמהפכה: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

ספק אם מהפכת 1905 ברוסיה הצליחה להפוך, לפחות בשיח הישראלי, לאירוע מכונן בנרטיב של תולדות יהודי מזרח אירופה, בוודאי לא בתולדות הציונות. נדמה כי היא נתפסת אצלנו בעיקר כניסיון נפל שקדם למהפכה ה'אמיתית' ברוסיה, וכהקשר ההיסטורי להתפרצותו של גל פרעות נוסף, רצחני יותר מה'סופות בנגב' של 1881 ונרחב יותר בהיקפו מפרעות קישינב של 1903, שעמד ברקע העלייה השנייה. ספרו של סקוט אורי, העוסק בתמורות שחלו בקהילה היהודית בוורשה במהלך אירועי מהפכת 1905 ובעקבותיהם, מצטרף למגמה הקיימת בשנים האחרונות בחקר ההיסטוריה היהודית - בעיקר בצפון אמריקה - לבחון מחדש את אירועי מהפכה זו ואת השלכותיהם על ההיסטוריה והפוליטיקה היהודית במזרח אירופה. באמצעות מאורע היסטורי קצר טווח לכאורה הוא מציג תהליכי התגבשות של מבנים פוליטיים ודפוסי שיח ארוכי טווח.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)195-200
מספר עמודים6
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך22
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על
Ury, Scott. Barricades and Banners: The Revolution of 1905 and the Transformation of Warsaw Jewry, Stanford University Press, Stanford, 2012.

IHP publications

  • ihp
  • יהודי מזרח אירופה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי