הערת מחקר: הפלסטינים בישראל במחאת קיץ 2011

אילנה קופמן, גל לוי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בהערת המחקר נידונה המשמעות שיש לייחס להצטרפות אזרחים פלסטינים למחאת הקיץ בשנת 2011; מוצע כי במקום נקודת המבט המקובלת, הדנה בטיבה של האזרחות המוענקת לאזרחים הפלסטינים, יש תועלת תיאורטית בהתמקדות ב"מעשה האזרחות" עצמו, קרי באופן ובאופי הפעולה שלהם כאזרחים. בהסתמך על נתונים ראשוניים מתוך מחקר שעדיין בעיצומו, הטענה המרכזית שתוצג היא כי גם אם השתלבות האזרחים הערבים בגל המחאה הייתה מינורית בהיקפה ורפורמיסטית באופייה, יש מקום להביט עליה כ"מעשה אזרחי" שאולי מסמן דרך שבה אזרחים פלסטינים מאתגרים, או יאתגרו בעתיד, את גבולות ההכלה של אזרחותם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34-54
מספר עמודים21
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

 • ihp
 • Citizenship
 • Jewish-Arab relations
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • Palestinian Arabs -- Legal status, laws, etc -- Israel
 • Protest movements -- Israel
 • אזרחות (מדעי המדינה)
 • יהודים וערבים
 • מחאה חברתית, ישראל, 2011
 • מעמד משפטי -- ערביי ישראל
 • ערבים בישראל

RAMBI publications

 • rambi
 • Palestinian Arabs -- Political activity -- Israel
 • Political participation -- Israel -- Case studies
 • Social problems -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי