הערכת שינויים קוגניטיביים ואפקטיביים אצל בני נוער בנושא השואה בעקבות הוראה בשיטת "אימוץ קהילה"

שרה גורי-רוזנבליט, נעמה צבר-בן יהושע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)114-131
מספר עמודים18
כתב עתהלכה למעשה בתכנון לימודים
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 1980

IHP publications

  • ihp
  • Education -- Curricula
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Study and teaching
  • למידה באמצעות שירות לקהילה
  • שואה -- לימוד והוראה
  • תוכניות לימודים

RAMBI publications

  • rambi
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Study and teaching
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Israel -- Influence

פורמט ציטוט ביבליוגרפי