הערבים בישראל: השפעות הקמת מדינה פלסטינית על זהותם ושאיפותיהם להגשמת מאווייהם הלאומיים

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח25 שנה לתהליך אוסלו
עמודים237-254
מספר עמודים18
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict -- 21st century
  • Palestinian Arabs -- Ethnic identity
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Attitudes
  • Palestinian Arabs -- Legal status, laws, etc -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי